Joe Jonas - SEE NO MORE

It was saturday when I got that call
Far away from feeling small
I know, I know, I know what the truth is, yeah
I tried to look away from what you did
Heartache became my friend

You walked away from me baby
I would've never done the same
You made me feel like our love was not real
You threw it all away, so...

[Chorus]
I don't wanna wait for you
I don't wanna wake up thinkin, hopin
You'll get it right this time
'Cause you know that you’re so cold
I don't wanna see no more
And I can’t get away from you

It's one of the reasons why
That I just can't get you out my mind
And all I keep seein is your picture
But I don't wanna see no more
But I don't wanna see no more
I don't wanna see no more
I don't wanna see no more

[Joe Jonas - Verse 2]

It was so easy to trust you baby
Guess I was so stupid baby
I didn't ever think that this would come
You’re runnin right to another one

You walked away from me baby
You threw it all away, so

[Chorus]
I don't wanna wait for you
I don't wanna wake up thinkin, hopin
You'll get it right this time
'Cause you know that you’re so cold
I don't wanna see no more
And I can’t get away from you

It's one of the reasons why
That I just can't get you out my mind
And all I keep seein is your picture
But I don't wanna see no more
But I don't wanna see no more
I don't wanna see no more
I don't wanna see no more

[Bridge]

I used to be afraid of letting go
The fragile part me, i’m here right now
I need you to set me free
I can see it in your eyes
That you won’t blame on me this time
No, never
And I want you back but I won’t look back, no

[Chorus]

I don't wanna wait for you
I don't wanna wake up thinkin, hopin
You'll get it right this time
'Cause you know that you’re so cold
I don't wanna see no more
And I can’t get away from you

It's one of the reasons why
That I just can't get you out my mind
And all I keep seein is your picture
But I don't wanna see no more
But I don't wanna see no more
I don't wanna see no more
I don't wanna see no more

Chris Brown ft. Justin Bieber - Next To You (Lyrics and Video)

You got that smile
That only heaven can make
I'll pray to God every day
That you keep that smile

Yeah, you are my dream
There's not a thing I won't do
I'll give my life up for you
'Cause you are my dream

And, baby, everything that I have is yours
You will never go cold or hungry
I'll be there when you're insecure
Let you know that you're always lovely, girl
'Cause you are the only thing that I got right now

One day when the sky is fallin'
I'll be standing right next to you, right next to you
Nothing will ever come between us
'Cause I'll be standing right next to you, right next to you

If you had my child
You would make my life complete
Just to have your eyes on little me
That'd be mine forever

And, baby, everything that I have is yours
You will never go cold or hungry
I'll be there when you're insecure
Let you know that you're always lovely, girl
'Cause you are the only thing that I got right now

One day when the sky is fallin'
I'll be standing right next to you, right next to you
Nothing will ever come between us
I'll be standing right next to you, right next to you

We're made for one another, me and you
And I have no fear, I know we'll make it through
One day when the sky is fallin'
I'll be standing right next to you, whoa

One day when the sky is fallin'
I'll be standing right next to you, right next to you
Nothing will ever come between us
I'll be standing right next to you, right next to you

Stand by my side, side, side
When the sky falls down
I'll be there, I'll be there

You've got that smile
That only heaven can make
I pray to God every day
To keep you forever, oh


INSIDIOUS Official Movie Trailer

Mau cari hal yang menantang? Pengen cari film horor yang bener-bener bikin kamu nggak berani ke kamar mandi sendiri? Coba tengok INSIDIOUS! dijamin, ngacir!!!!

Ashley Greene: ‘Breaking Dawn’ Wedding Felt ‘Real’ | Ashley Greene | Just Jared Jr.


Ashley Greene: ‘Breaking Dawn’ Wedding Felt ‘Real’ | Ashley Greene | Just Jared Jr.

Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked (2011) Exclusive Trailer HD movieclipsTRAILERS

RAN - SEPEDA

let’s go, let’s go, let’s go
one two three four
eeny meeny miny moe
hey let’s go, i’m a go

with my fans, with my crew
that could be including you
yeah it’s fine yeah it’s nice
day and night i’m riding by
net
hey hey kawan bersiaplah
waktu kita pun telah tiba
mari kita (mari kita) bersepeda (bersepeda)
mari kita cerahkan hari

reff:
uw uw asyiknya bila bersepeda
uw uw berkeliling kota jakarta
uw uw ku kayuh dengan suka cita
uw uw ku rasakan indah dunia
bila ku pergi bersepeda
bersama riang gembira
senangnya hatiku (saat bersepeda)

kayuh kayuh sepedaku
oh tanpa sedikitpun ragu
ku merasa (ku merasa) hari ini (hari ini)
indah dan kan cerahkan hariku

repeat reff

* we gotta wake up wake up early in the morning
before the traffic traffic traffic jam is on

repeat * [3x]
repeat reff [2x]ATUR PAMBAGYAHARJA

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Para pepundhen, para sepuh, para pinisepuh ingkang pantes pinundhi, para kadang wredha mudha ingkang bagya mulya.

Sumangga kula dherekaken atur puji syukur dhumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang murbeng gesang awit sih nugrahanipun ingkang sampun dipun paringarken dhumateng kita sekaliyan. Keparenga kula mambeng anggen panjenengan sadaya katemben wawan pangandikan, karana kula piniji Bapak Haryoso sekalihan, kinen ngaturaken wudharing gantha babaring sedya, raos suka ebahing manah bingah saha lekasing sedya wigatosing gati ing kalenggahan punika.

Para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan, madyaning wiwahan punika panjenenganipun Bapak Haryoso sekalihan lumantar kula ngambali ngaturaken sugeng rawuh sinarengan raos p√£nuwun ingkang tanpa pepindhan, kasuwun tansah lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih, wondene lekas wekasing sedya wigatosing gati kula aturaken ing mriki, nadyan panjenengan sadaya hambok bilih sampun ngawuningani gatining sedya ing palenggahan punika ingkang sampun sinerat ing kintaka wara punapa dene jawilan.

Nun inggih netepi darmaning asepuh Bapak Haryoso sekalihan ing kalenggahan punika mahargya suta hamiwaha siwi, ngentas pitulus kenya putrinipun ingkang sesilih namipun Rara Woro Respati kaleksanan dhaup kaliyan Bagus Putra Satriya priya tanaya panjenenganipun Bapak Budi Suyoto sekalihan ingkang pidalem ing Semarang ingkang sampun kalampahan ijab miturut satataning adat kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala, ingkang punika panyuwunipun Bapak Haryoso wonten ngarsa panjenengan sadaya mugi wontena lilaning panggalih para tamu kakung putri paring jurung puja hastawa puji hastuti dhumateng temanten sarimbit anggene badhe gesang wonten ing alam bebrayan tansah runtut atut miwah bagya mulya sembada ingkang jinangka basuki kang kaesthi.

Para tamu kakung putri ingkang pantes sinudarsana Bapak Haryoso sekalihan lumantar kula tansah hanglenggana budi dayaning manungsa kirang sampurna, hambok bilih anggenipun nampi kerawuhan panjenengan sadaya, kiranging tanggap tangguh gupuh mugi diagung pangaksama.

Hing wasana minangka pepuntoning aturipun Bapak Haryoso sekalihan lumantar kula hambok bilih wonten kiranging boja miwah krama mugi para tamu ngluberaken samodra pangaksama ingkang agung, kula minangka talanging basa kathah atur kula ingkang mboten hanuju prana labet kula ugi hanglenggana kiranging seserepan miwah kirang pana dhumateng ing reh suba sita, basa tuwin sastra, kula amung tumadhah lubering pangaksama, salajengipun wekdal kula aturaken wangsul dhateng kadang panatacara.

Akhirul kalam Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.